Na czym polega funkcja Wake up LAN?

kategoria: Technologia   dodane: 15/01/2024
Wake on LAN (WoL) to technologia umożliwiająca uruchamianie komputerów za pomocą sygnału wysłanego przez sieć LAN. Kluczowe jest, aby komputer był w stanie wyłączenia, ale jednocześnie pozostawał podłączony do źródła zasilania przez kabel sieciowy, o ile taki istnieje. Aby WoL było możliwe, przełącznik zasilacza musi być ustawiony na pozycję "włączony". Proces uruchamiania komputera w tej metodzie polega na aktywacji zasilacza przez sygnał przesyłany przez Ethernet i wbudowaną kartę sieciową, co powoduje dostarczenie energii do pozostałych komponentów komputera.

Uruchomienie komputera z wykorzystaniem Wake up LAN

Uruchomienie komputera z wykorzystaniem technologii Wake up Lan jest innowacyjną metodą zdalnego wybudzania komputerów, która rewolucjonizuje zarządzanie systemami informatycznymi w firmach i instytucjach. Kluczowym elementem tej technologii jest "magic packet" - specjalny pakiet danych, który jest wysyłany przez sieć LAN i aktywuje karty sieciowe komputerów, umożliwiając ich uruchomienie.

Aby korzystać z tej metody, konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie funkcji wake w systemie operacyjnym, na przykład w systemie Windows. Proces ten polega na aktywacji funkcji WOL (Wake On LAN) na karcie sieciowej komputera. Dzięki temu użytkownik może zdalnie uruchamiać lub wyłączać komputery, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach wymagających interwencji poza standardowymi godzinami pracy, takich jak aktualizacje oprogramowania czy konserwacja systemu.

Funkcję wake on LAN można aktywować w ustawieniach karty sieciowej. Może to zrobić specjalistyczna firma jak ITManager lub inna, przeszkolona do tego osoba. Jest to intuicyjny proces, który wymaga jedynie kilku kliknięć w panelu konfiguracyjnym. Po aktywacji tej funkcji komputer jest gotowy do odbierania sygnału wake-up, który zostanie wysłany przez administratora sieci.

Jakie zalety ma magic packet oraz inne elementy systemu Wake up LAN?

Technologia wake up LAN, znana również jako LAN wake, wykorzystuje standardowe komponenty sieciowe i jest kompatybilna z większością współczesnych kart sieciowych. Jej główną zaletą jest zdolność do zarządzania zasilaniem urządzeń na odległość, co przyczynia się do oszczędności energetycznych i efektywniejszego zarządzania zasobami informatycznymi. Wykorzystanie tej technologii umożliwia również lepsze planowanie prac konserwacyjnych oraz zapewnia większą elastyczność w zarządzaniu infrastrukturą IT.

Podsumowując, Wake up LAN to niezwykle użyteczna funkcja, która pozwala na efektywniejsze zarządzanie komputerami w sieci LAN. Dzięki wykorzystaniu "magic packet" i skonfigurowaniu funkcji wake na karcie sieciowej administratorzy mogą zdalnie zarządzać stanem komputerów, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów.