Kody do Król Artur (PC)

Opublikował: kareel
Dodano: 23 grudnia 2009

Komentarze: 24
Kody do Król Artur (PC)

Tagi: kody PC Darqam cheats tips & tricks król artur King Arthur: The Role-playing Wargame

King Arthur: The Role-playing Wargame Cheats
Podczas gry wciśnij jednocześnie:
[CTRL] + [SHIFT] + [1]
by wyświetlić okno konsoli poleceń w której można wpisać dowolny z poniższych kodów.

AutoBattleGodMode  -  Nieśmiertelność podczas trybu walki automatycznej
DisableArcheryDamage  -  Wyłącza obrażenia zadawane przez łuczników
EnableArcheryDamage  -  Włącza obrażenia zadawane przez łuczników
GiveMoney [LICZBA]  -  Dodaje określoną liczbę pieniędzy
GiveFood  -  Żywność
SetXP [LICZBA]  -  Zmiana liczby punktów doświadczenia dla wybranego bohatera
AddXP [LICZBA]  -  Dodaje punktów doświadczenia wybranemu bohaterowi
AddUnitXP4Army  -  Dodaje doświadczenia jednostkom w armii
GiveVP  -  Dodaje punktów zwycięstwa (Victory Points)
GiveVPTreshold  -  Zmiana maksymalnej ilości punktów zwycięstwa (Victory Points)
GiveFaith [LICZBA OD -20 DO 20]  -  Odejmuje/Dodaje wiary
GiveVirtue [LICZBA OD -20 DO 20]  -  Odejmuje/Dodaje moralności
AddSkill [NAZWA UMIEJĘTNOŚCI]  -  Dodaje określoną umiejętność konkretnemu bohaterowi
GivePoints  -  Odnawia punkty życiowe i energię magiczną konkretnej jednostki podczas bitwy
GetStrength  -  Wyświetla wartość siły konkretnej jednostki
GetSpeed [NUMER TYPU JEDNOSTKI]  -  Wyświetla szybkość konkretnego typu jednostek
SetSpeed [NUMER TYPU JEDNOSTKI] [LICZBA]  -  Zmienia szybkość konkretnego typu jednostek
SpawnQuest [NAZWA]  -  Dodaje zadanie na zaznaczonym polu mapy strategicznej
FinishActiveQuest  -  Zakończenie aktualnego zadania bez nagrody
GiveLady  -  Panna młoda dla gracza
DeclareWarToHuman  -  Wymuszenie wypowiedzenia wojny graczowi
KillAll  -  Zabija wszystkie jednostki gracza podczas bitwy
WinBattle [NUMER GRACZA]  -  Konkretny gracz wygrywa bitwę
SendCamera  -  Wysyła aktualną pozycję ustawienia kamery podczas rozgrywki sieciowej
Chat  -  Wysyła wiadomość tekstową podczas gry sieciowej
net  -  Ponawia połączenie internetowe podczas gry sieciowej

- -- --- -- -

.:: ARTEFAKTY ::.

GiveArtifact [NAZWA ARTEFAKTU]  -  Aktualny bohater otrzymuje konkretny artefakt
Artifact [NAZWA BOHATERA] [NAZWA ARTEFAKTU]  -  Określony bohater otrzymuje konkretny artefakt

AT_ARMOUR_ARMOUROFGABRIEL
AT_ARMOUR_ARMOUROFPROTECTION
AT_ARMOUR_ARMOUROFPROTECTION2
AT_ARMOUR_ARMOUROFPROTECTION3
AT_ARMOUR_ARMOUROFTORN
AT_ARMOUR_ARMOUROFTORN2
AT_ARMOUR_ARMOUROFTORN3
AT_ARMOUR_BLESSEDARMOUR
AT_ARMOUR_BLESSEDARMOUR2
AT_ARMOUR_BLESSEDARMOUR3
AT_ARMOUR_BLESSEDBREASTPLATE
AT_ARMOUR_BLESSEDBREASTPLATE2
AT_ARMOUR_BREASTPLATEOFVIGOR
AT_ARMOUR_BREASTPLATEOFVIGOR2
AT_ARMOUR_BREASTPLATEOFVIGOR3
AT_ARMOUR_CHAINMAILOFNUADA
AT_ARMOUR_CLOAKOFMERCURIUS
AT_ARMOUR_CLOAKOFMERCURIUS2
AT_ARMOUR_CLOAKOFMERCURIUS3
AT_ARMOUR_CROWN_OF_THE_LOST_KINGS
AT_ARMOUR_CROWN_OF_THE_LOST_KINGS2
AT_ARMOUR_CROWN_OF_THE_LOST_KINGS3
AT_ARMOUR_DAYLIGHTARMOUR
AT_ARMOUR_DAYLIGHTARMOUR2
AT_ARMOUR_DEEPWOODSHIELD
AT_ARMOUR_DEEPWOODSHIELD2
AT_ARMOUR_DEEPWOODSHIELD3
AT_ARMOUR_DIADEMOFQUEENMAB
AT_ARMOUR_DIADEMOFQUEENMAB2
AT_ARMOUR_DRAGONARMOUR
AT_ARMOUR_DRAGONARMOUR2
AT_ARMOUR_DRAGONARMOUR3
AT_ARMOUR_ENCHANTEDARMOUR
AT_ARMOUR_ENCHANTEDARMOUR2
AT_ARMOUR_ENCHANTEDARMOUR3
AT_ARMOUR_ENCHANTEDARMOUR4
AT_ARMOUR_ENCHANTEDARMOUR5
AT_ARMOUR_FOMORIANHELMET
AT_ARMOUR_FOMORIANHELMET2
AT_ARMOUR_FOMORIANHELMET3
AT_ARMOUR_GAUNTLETOFPENDRAGON
AT_ARMOUR_HADRIANSBREASTPLATE
AT_ARMOUR_HADRIANSBREASTPLATE2
AT_ARMOUR_HADRIANSBREASTPLATE3
AT_ARMOUR_HELMETOFTHECHAMPIONS
AT_ARMOUR_HELMETOFTHECHAMPIONS2
AT_ARMOUR_HELMETOFTHECHAMPIONS3
AT_ARMOUR_HELMETOFTHECHAMPIONS4
AT_ARMOUR_HELMETOFTHECHAMPIONS5
AT_ARMOUR_HELMETOFVORTIGERN
AT_ARMOUR_HELMETOFVORTIGERN2
AT_ARMOUR_IRONFIST
AT_ARMOUR_IRONFIST2
AT_ARMOUR_IRONFIST3
AT_ARMOUR_MIDNIGHTARMOUR
AT_ARMOUR_MIDNIGHTARMOUR2
AT_ARMOUR_MIDNIGHTARMOUR3
AT_ARMOUR_PHOENIXBREASTPLATE
AT_ARMOUR_PHOENIXBREASTPLATE2
AT_ARMOUR_PHOENIXHELMET
AT_ARMOUR_PHOENIXHELMET2
AT_ARMOUR_PHOENIXHELMET3
AT_ARMOUR_PHOENIXHELMET4
AT_ARMOUR_PHOENIXHELMET5
AT_ARMOUR_PHOENIXSHIELD
AT_ARMOUR_PHOENIXSHIELD2
AT_ARMOUR_PHOENIXSHIELD3
AT_ARMOUR_PLATEMAILOFDANA
AT_ARMOUR_RANGERSCLOAK
AT_ARMOUR_RANGERSCLOAK2
AT_ARMOUR_SCATTERINGSHIELD
AT_ARMOUR_SCATTERINGSHIELD2
AT_ARMOUR_SCATTERINGSHIELD3
AT_ARMOUR_SCATTERINGSHIELD4
AT_ARMOUR_SCATTERINGSHIELD5
AT_ARMOUR_SHIELDOFARIMATHEA
AT_ARMOUR_SHIELDOFARIMATHEA2
AT_ARMOUR_SHIELDOFARIMATHEA3
AT_ARMOUR_SHIELDOFPROTECTION
AT_ARMOUR_SHIELDOFPROTECTION2
AT_ARMOUR_SHIELDOFPROTECTION3
AT_ARMOUR_SHIELDOFTHEJUST
AT_ARMOUR_SHIELDOFTHEJUST2
AT_ARMOUR_SHIELDOFTHEJUST3
AT_ARMOUR_SHIELDOFTHEJUST4
AT_ARMOUR_SHIELDOFTHEJUST5
AT_ARMOUR_SHIELDOFWARDING
AT_ARMOUR_SPIDERCLOAK
AT_ARMOUR_SPIDERCLOAK2
AT_ARMOUR_SPIDERPLATE
AT_CHARM_AMULETOFCLAIRVOYANCE
AT_CHARM_AMULETOFCLAIRVOYANCE2
AT_CHARM_AQUILAOFTHELASTLEGION
AT_CHARM_AQUILAOFTHELASTLEGION2
AT_CHARM_AQUILAOFTHELASTLEGION3
AT_CHARM_BANNER_OF_THE_LOST_KINGS
AT_CHARM_BANNER_OF_THE_LOST_KINGS2
AT_CHARM_BANNER_OF_THE_LOST_KINGS3
AT_CHARM_BANNEROFBRAN
AT_CHARM_BANNEROFCONQUEST
AT_CHARM_BANNEROFCONQUEST2
AT_CHARM_BANNEROFCOURAGE
AT_CHARM_BANNEROFCOURAGE2
AT_CHARM_BANNEROFCOURAGE3
AT_CHARM_BANNEROFCOURAGE4
AT_CHARM_BANNEROFCOURAGE5
AT_CHARM_BANNEROFCUCHULAINN
AT_CHARM_BANNEROFCUCHULAINN2
AT_CHARM_BANNEROFCUCHULAINN3
AT_CHARM_BANNEROFDEEPWOOD
AT_CHARM_BANNEROFDEEPWOOD2
AT_CHARM_BANNEROFDEEPWOOD3
AT_CHARM_BANNEROFHIGHLANDERS
AT_CHARM_BANNEROFHIGHLANDERS2
AT_CHARM_BANNEROFPENDRAGON
AT_CHARM_BANNEROFPERSISTENCY
AT_CHARM_BANNEROFPERSISTENCY2
AT_CHARM_BANNEROFQUEENMAB
AT_CHARM_BANNEROFQUEENMAB2
AT_CHARM_BANNEROFQUEENMAB3
AT_CHARM_BANNEROFRAIDERS
AT_CHARM_BANNEROFRAIDERS2
AT_CHARM_BANNEROFTHEBRAVE
AT_CHARM_BANNEROFTHEBRAVE2
AT_CHARM_BANNEROFTHEBRAVE3
AT_CHARM_BANNEROFTHEBRAVE4
AT_CHARM_BANNEROFTHEBRAVE5
AT_CHARM_BANNEROFTHELASTLEGION
AT_CHARM_BANNEROFTHELASTLEGION2
AT_CHARM_BANNEROFTHELASTLEGION3
AT_CHARM_BANNEROFVICTORY
AT_CHARM_BANNEROFVICTORY2
AT_CHARM_BANNEROFVICTORY3
AT_CHARM_BEASTHORN
AT_CHARM_BEASTHORN2
AT_CHARM_BLADEOFTHEQUEENMAB
AT_CHARM_BLOODOFFIRBOLG
AT_CHARM_BLOODOFFIRBOLG2
AT_CHARM_BLOODOFFIRBOLG3
AT_CHARM_BOOKOFLOSTKINGDOMS
AT_CHARM_BOOTSOFTHELASTLEGION
AT_CHARM_BOOTSOFTHELASTLEGION2
AT_CHARM_BOOTSOFTHELASTLEGION3
AT_CHARM_BRACELETOFDEVOTION
AT_CHARM_BRACELETOFDEVOTION2
AT_CHARM_BRACELETOFDEVOTION3
AT_CHARM_BRACELETOFDEVOTION4
AT_CHARM_BRACELETOFDEVOTION5
AT_CHARM_BRACELETOFLLUDD
AT_CHARM_BRACELETOFLLUDD2
AT_CHARM_BRACELETOFLLUDD3
AT_CHARM_BRACELETOFLLUDD4
AT_CHARM_BRACELETOFLLUDD5
AT_CHARM_BRASSLEAFPENDANT
AT_CHARM_BRASSLEAFPENDANT2
AT_CHARM_BRASSLEAFPENDANT3
AT_CHARM_BRASSLEAFPENDANT4
AT_CHARM_BRASSLEAFPENDANT5
AT_CHARM_CAULDRONOFDAGDA
AT_CHARM_CHESTOFTHEBLACKKNIGHTS
AT_CHARM_CHESTOFTHEBLACKKNIGHTS2
AT_CHARM_CHESTOFTHEBLACKKNIGHTS3
AT_CHARM_DRAGONRING
AT_CHARM_DRAGONRING2
AT_CHARM_DRAGONRING3
AT_CHARM_DRAGONSCEPTER
AT_CHARM_DRAGONSCEPTER2
AT_CHARM_DRAGONSCEPTER3
AT_CHARM_DRAGONSCEPTER4
AT_CHARM_DRAGONSCEPTER5
AT_CHARM_ENCHANTEDHORN
AT_CHARM_ENCHANTEDHORN2
AT_CHARM_ENCHANTEDHORN3
AT_CHARM_ENCHANTEDPOUCH
AT_CHARM_ENCHANTEDPOUCH2
AT_CHARM_ENCHANTEDPOUCH3
AT_CHARM_ENCHANTEDPOUCH4
AT_CHARM_ENCHANTEDPOUCH5
AT_CHARM_FARKASFOG
AT_CHARM_FROZENTEARS
AT_CHARM_GIRDLEOFTHENORTHERNKINGS
AT_CHARM_GOODLUCKCHARM
AT_CHARM_GOODLUCKCHARM2
AT_CHARM_GOODLUCKCHARM3
AT_CHARM_GOODLUCKCHARM4
AT_CHARM_GOODLUCKCHARM5
AT_CHARM_GRYPHONNECKLACE
AT_CHARM_GRYPHONNECKLACE2
AT_CHARM_GRYPHONNECKLACE3
AT_CHARM_HARPOFDAGDA
AT_CHARM_HARPOFDAGDA2
AT_CHARM_HARPOFDAGDA3
AT_CHARM_HEALINGAMULET
AT_CHARM_HEALINGAMULET2
AT_CHARM_HEARTOFLAVONDYSS
AT_CHARM_HEARTOFLAVONDYSS2
AT_CHARM_HEAVENLYCROSS
AT_CHARM_HEAVENLYCROSS2
AT_CHARM_HERMITSCROSS
AT_CHARM_HERMITSCROSS2
AT_CHARM_HERMITSCROSS3
AT_CHARM_HERMITSCROSS4
AT_CHARM_HERMITSCROSS5
AT_CHARM_HORNOFAVALON
AT_CHARM_HORNOFCOURAGE
AT_CHARM_HORNOFCOURAGE2
AT_CHARM_HORNOFDOWN
AT_CHARM_HORNOFTHELASTLEGION
AT_CHARM_LAURELSOFPERTINAX
AT_CHARM_LAURELSOFPERTINAX2
AT_CHARM_MERLINSPOUCH
AT_CHARM_MERLINSPOUCH2
AT_CHARM_MIRACUOLUSROSARY
AT_CHARM_MIRACUOLUSROSARY2
AT_CHARM_MIRACUOLUSROSARY3
AT_CHARM_NECKALEOFLUGH
AT_CHARM_NECKLACEOFMAGIC
AT_CHARM_NECKLACEOFMAGIC2
AT_CHARM_NECKLACEOFMAGIC3
AT_CHARM_NECKLACEOFMAGIC4
AT_CHARM_NECKLACEOFMAGIC5
AT_CHARM_NECKLACEOFMINERVA
AT_CHARM_NECKLACEOFMINERVA2
AT_CHARM_NECKLACEOFMINERVA3
AT_CHARM_ORBOFFOG
AT_CHARM_ORBOFFOG2
AT_CHARM_ORBOFNIGHT
AT_CHARM_ORBOFNIGHT2
AT_CHARM_ORBOFSTORM
AT_CHARM_ORBOFSTORM2
AT_CHARM_ORBOFSUNSHINE
AT_CHARM_ORBOFSUNSHINE2
AT_CHARM_ORBOFTHEGOLDDRAGON
AT_CHARM_ORBOFTHEREDDRAGON
AT_CHARM_ORBOFVISION
AT_CHARM_ORBOFVISION2
AT_CHARM_PENDANTOFLLEFELYS
AT_CHARM_PENDANTOFLLEFELYS2
AT_CHARM_PENDANTOFLLEFELYS3
AT_CHARM_RINGOFBEDEGRAINE
AT_CHARM_RINGOFBEDEGRAINE2
AT_CHARM_RINGOFBEDEGRAINE3
AT_CHARM_RINGOFCUMBRIA
AT_CHARM_RINGOFCUMBRIA2
AT_CHARM_RINGOFCUMBRIA3
AT_CHARM_RINGOFCUMBRIA4
AT_CHARM_RINGOFCUMBRIA5
AT_CHARM_RINGOFFLAMES
AT_CHARM_RINGOFFLAMES2
AT_CHARM_RINGOFHONOUR
AT_CHARM_RINGOFHONOUR2
AT_CHARM_RINGOFHONOUR3
AT_CHARM_RINGOFLUGH
AT_CHARM_RINGOFMAGIC
AT_CHARM_RINGOFMAGIC2
AT_CHARM_RINGOFMAGIC3
AT_CHARM_RINGOFPELLEAM
AT_CHARM_RINGOFPELLEAM2
AT_CHARM_RINGOFREGENERATION
AT_CHARM_RINGOFREGENERATION2
AT_CHARM_RINGOFTHELOSTKINGS
AT_CHARM_RINGOFTHELOSTKINGS2
AT_CHARM_RINGOFTHELOSTKINGS3
AT_CHARM_RINGOFTHEMAGUS
AT_CHARM_RINGOFTHEMAGUS2
AT_CHARM_RINGOFTHEMAGUS3
AT_CHARM_RINGOFTHESIDHE
AT_CHARM_RINGOFTHESIDHE2
AT_CHARM_SCEPTEROFLASTLEGION
AT_CHARM_SCEPTEROFLASTLEGION2
AT_CHARM_SCEPTEROFNUADA
AT_CHARM_SCEPTEROFQUEENMAB
AT_CHARM_SCEPTEROFVORTIGERN
AT_CHARM_SHARDSOFTHEHOLYCROSS
AT_CHARM_THETRICKSTERBROOCH
AT_CHARM_THETRICKSTERBROOCH2
AT_CHARM_THETRICKSTERBROOCH3
AT_CHARM_THETRICKSTERBROOCH4
AT_CHARM_THETRICKSTERBROOCH5
AT_CHARM_UNBLINKINGEYE
AT_CHARM_UNBLINKINGEYE2
AT_CHARM_UNBLINKINGEYE3
AT_CHARM_WANDERER
AT_CHARM_WANDERER2
AT_CHARM_WANDERER3
AT_CHARM_WANDERER4
AT_CHARM_WANDERER5
AT_CHARM_WEATHERCHARM
AT_CHARM_WEATHERCHARM2
AT_CHARM_WEATHERCHARM3
AT_WEAPON_AXEOFFIRBOLG
AT_WEAPON_AXEOFFIRBOLG2
AT_WEAPON_AXEOFFIRBOLG3
AT_WEAPON_AXEOFMACMORN
AT_WEAPON_AXEOFMACMORN2
AT_WEAPON_AXEOFMACMORN3
AT_WEAPON_AXEOFTHEGIANTFOLK
AT_WEAPON_AXEOFTHEGIANTFOLK2
AT_WEAPON_AXEOFTHEGIANTFOLK3
AT_WEAPON_BITTERSWORD
AT_WEAPON_BITTERSWORD2
AT_WEAPON_BITTERSWORD3
AT_WEAPON_BLADEOFBRAN
AT_WEAPON_BLADEOFMORRIGU
AT_WEAPON_BLADEOFTHEFIANNA
AT_WEAPON_BLADEOFTHEFIANNA2
AT_WEAPON_BLADEOFTHEFIRBOLG
AT_WEAPON_BLADEOFTHEFIRBOLG2
AT_WEAPON_CLAYMORE
AT_WEAPON_CLAYMORE2
AT_WEAPON_CLAYMORE3
AT_WEAPON_COLDIRONSWORD
AT_WEAPON_COLDIRONSWORD2
AT_WEAPON_COLDIRONSWORD3
AT_WEAPON_CORANIAIDAXE
AT_WEAPON_CORANIAIDAXE2
AT_WEAPON_CRYSTALSWORD
AT_WEAPON_CRYSTALSWORD2
AT_WEAPON_CURSED_SWORD
AT_WEAPON_DRAGONBLADE
AT_WEAPON_DRUIDSICKLE
AT_WEAPON_DRUIDSICKLE2
AT_WEAPON_DRUIDSICKLE3
AT_WEAPON_ENCHANTEDSWORD
AT_WEAPON_ENCHANTEDSWORD2
AT_WEAPON_ENCHANTEDSWORD3
AT_WEAPON_FANGBLADE
AT_WEAPON_FANGBLADE2
AT_WEAPON_GLITTERINGGLADIUS
AT_WEAPON_GLITTERINGGLADIUS2
AT_WEAPON_LEECHAXE
AT_WEAPON_LEECHAXE2
AT_WEAPON_LEECHAXE3
AT_WEAPON_MOURNBLADE
AT_WEAPON_MOURNBLADE2
AT_WEAPON_PRETORIANPILUM
AT_WEAPON_PRETORIANPILUM2
AT_WEAPON_SAVAGEBLADE
AT_WEAPON_SAVAGEBLADE2
AT_WEAPON_SAVAGEBLADE3
AT_WEAPON_SPEAROFCUCHULAINN
AT_WEAPON_SPEAROFLUGH
AT_WEAPON_SPEAROFQUEENMAB
AT_WEAPON_STORMBLADEOFTARANIS
AT_WEAPON_SUMMERBANE
AT_WEAPON_SUMMERBANE2
AT_WEAPON_SWIFTBLADE
AT_WEAPON_SWIFTBLADE2
AT_WEAPON_SWIFTBLADE3
AT_WEAPON_SWORDOFNUADA
AT_WEAPON_SWORDOFPENDRAGON
AT_WEAPON_SWORDOFSHARPNESS
AT_WEAPON_SWORDOFSHARPNESS2
AT_WEAPON_SWORDOFSHARPNESS3
AT_WEAPON_SWORDOFSHARPNESS4
AT_WEAPON_SWORDOFSHARPNESS5
AT_WEAPON_SWORDOFTHEANCIENTS
AT_WEAPON_SWORDOFTHEANCIENTS2
AT_WEAPON_SWORDOFTHEANCIENTS3
AT_WEAPON_SWORDOFTHEANCIENTS4
AT_WEAPON_SWORDOFTHEANCIENTS5
AT_WEAPON_SWORDOFURIEL
AT_WEAPON_THETRUTHFULSWORD
AT_WEAPON_THETRUTHFULSWORD2
AT_WEAPON_THETRUTHFULSWORD3
AT_WEAPON_WINTERBANE
AT_WEAPON_WINTERBANE2

- -- --- -- -

.:: JEDNOSTKI ::.

GiveArmyUnit [NAZWA JEDNOSKI]  -  Dodaje określoną jednostkę do armii konkretnego bohatera

autumnbreed
axemen
bowmen
breakshields
breakshields_elite
brigands
briton_knights
briton_riders
camelot_knights
cavalry
cavalry_elite
champions
crossbowmen
crusaders
cumbrian_archers
cumbrian_knights
deepwood_archers
finfolk
firbolg
footmen
giants
golden_gryphons
heavy_footmen
heavy_pikemen
highlanders
huscarls
katapult
kings_guards
legionaries
light_cavalry
lionhearts
longaxes
longbowmen
longshields
marauders
marksmen
master_longbowmen
pict_archers
pict_skirmishers
pikemen
ravenguards
rebels
roman_archers
roman_spearmen
roman_swordsmen
royal_guards
rust_warriors
sangreal_knights
saxon_riders
seelie_archers
seelie_warriors
sentinels
spearmen
springborn
summerborn
swordsmen
tourney_knights
unseelie_archers
unseelie_warriors
warg
wasteland_warriors
welsh_bowmen
welsh_infantry
winterbreed
yeomen

- -- --- -- -

Po uruchomieniu konsoli poleceń można także skorzystać ze skrótów klawiszowych:
[F1]  -  Wyświetla listę wszystkich dostępnych komend
[F3]  -  Powrót do poprzedniej komendy

- -- --- ---- ----- ------ ------- ------ ---- ---- --- -- -


UWAGA:
- Zamiast nawiasów kwadratowych wpisz żądane informacje określające działanie kodu.
Skomentuj!

Komentarz został zapisany pomyślnie.

Komentarze

 • mi wyskakuje unknown command niedzisłajom
  wamp24 marca 2013
  mi wyskakuje unknown command niedzisłajom
 • spoko kody tylko niekture nie działają
  wamp24 marca 2013
  spoko kody tylko niekture nie działają
 • Źle podali niekture kody i będę tak miły i potam wam poprawne:GiveLady 10
  TesterGier23 sierpnia 2012
  Źle podali niekture kody i będę tak miły i potam wam poprawne:GiveLady 10
 • mieszkam w zadupiance ciekawe jak u cieie działaja bo u mnie zaden
  ja16 lipca 2012
  mieszkam w zadupiance ciekawe jak u cieie działaja bo u mnie zaden
 • Te kody na prawdę działają!
  Mieszkam w Zadupiance13 lipca 2012
  Te kody na prawdę działają!
 • żąlos@tylko idioci wpisują komentarze o ludziach typu lamerzy, nooby tylko faktem jest że właśnie jesteś na stronie z kodami @michi ogar tu nie ma europy to świat fantasy żadnych rzymian, greków itp..
  adf15 czerwca 2012
  żąlos@tylko idioci wpisują komentarze o ludziach typu lamerzy, nooby tylko faktem jest że właśnie jesteś na stronie z kodami @michi ogar tu nie ma europy to świat fantasy żadnych rzymian, greków itp..
 • jeśli chodzi o ten labirynt z dagonem to trzeba iść tam gdzie ci mówią czarne napisy a przeciwnie do czerwonych
  arcybanan józefina20 kwietnia 2012
  jeśli chodzi o ten labirynt z dagonem to trzeba iść tam gdzie ci mówią czarne napisy a przeciwnie do czerwonych
 • ktoś wie jak przejść ten labirynt który jest w misj z tym Dagonem proszę o pomoc
  Bartek9 kwietnia 2012
  ktoś wie jak przejść ten labirynt który jest w misj z tym Dagonem proszę o pomoc
 • wciskam, wciskam, i wycisnolem sobie odciski na palcach arezultatow- brak
  ATPAL7 kwietnia 2012
  wciskam, wciskam, i wycisnolem sobie odciski na palcach arezultatow- brak
 • jak wpisać kod na jednostki bo wpisuje jak tu jest napisane ale nie do staje
  sads1 stycznia 2012
  jak wpisać kod na jednostki bo wpisuje jak tu jest napisane ale nie do staje
Co myślisz o:

Kody do Król Artur (PC)

6.8
zagłosuj!
głos oddany!
Reklama