W jaki sposób platformy BSS/OSS w chmurze zoptymalizują sieć

Opublikował: agmi
Dodano: 12 listopada 2020

Brak komentarzy
W jaki sposób platformy BSS/OSS w chmurze zoptymalizują sieć

Tagi:

Elastyczność w konfiguracji, jak również gotowe do użycia szablony i kreatory to typowe funkcje rozwiązań chmurowych, których celem jest uproszczenie procesu wprowadzania na rynek i obsługi nowych produktów, a także usług o wartości dodanej pochodzących od innych dostawców. Pozwalają one też organizacjom czerpać z najlepszych praktyk i procedur działania oraz korzystać ze sprawdzonych modelów biznesowych.

Elastyczność w konfiguracji, jak również gotowe do użycia szablony i kreatory to typowe funkcje rozwiązań chmurowych, których celem jest uproszczenie procesu wprowadzania na rynek i obsługi nowych produktów, a także usług o wartości dodanej pochodzących od innych dostawców. Pozwalają one też organizacjom czerpać z najlepszych praktyk i procedur działania oraz korzystać ze sprawdzonych modelów biznesowych.


Korzyści płynące z przeniesienia systemu BSS/OSS do chmury


W tym podejściu w inteligentny sposób łączy się najmniejsze możliwe elementy procesu konfiguracji, wykorzystując zależności zdefiniowane na podstawie modeli. Operator musi jedynie zdefiniować małe przepływy pracy, wskazując, jak aktywować, zmodyfikować i zakończyć usługę, oraz dodać wymagane zależności do istniejących modeli usług. W przypadku ofert złożonych z elementów od różnych dostawców, chmurowe platformy BSS/OSS umożliwiają zarządzanie katalogiem produktów i usług każdej firmy, ofertami cenowymi obejmującymi produkty wielu dostawców, inwestycjami, umowami hurtowymi oraz rozliczeniami pomiędzy partnerami i sprzedawcami. Rozwiązania te upraszczają też zgłaszanie i rozwiązywanie problemów.

Usługi Over-the-Top (OTT) oraz programowalne sieci komputerowe/ wirtualizacja funkcji sieciowych (SDN/NFV) pozwalają też na upowszechnianie najlepszych praktyk, które można szybko replikować. Na przykład, usługi OTT polegające na dostarczaniu treści wideo mogą być zarządzane w podobny sposób i mieć zbliżone zależności, co może prowadzić do znaczących oszczędności.

Rozwiązania chmurowe umożliwiają integrację produktów innych firm, ponieważ często proces ten wystarczy przeprowadzić raz, aby później dostarczać funkcje w postaci rozszerzeń operacji dostępnych na platformie głównej. Ustandaryzowany interfejs API (najlepiej zgodny z otwartymi interfejsami TMForum) wraz z elastycznym rozwiązaniem chmurowym umożliwiającym instalację dodatków zapewnia zewnętrznym dostawcom rozwiązań dostęp do wszystkich klientów korzystających z platformy chmurowej. Korzyści dla operatora będą wynikały wówczas z hostowania sklepu z aplikacjami.

Przenosząc system OSS do chmury, można zwiększyć możliwości obsługi i wydajność systemów do zarządzania siecią, a także usprawnić codzienne działania operacyjne oraz dynamiczne kształtowanie sieci. Wzrost możliwości obsługi i wydajności systemów jest wynikiem implementacji rozwiązania typu chmurowego funkcjonującego zgodnie z zasadami VNF. Zaś większa liczba funkcji dostarczanych pod postacią oprogramowania działającego w chmurze redukuje ograniczenia związane ze sprzętem fizycznym.


Tani i powszechnie dostępny sprzęt komputerowy oraz standardowe interfejsy oprogramowania przyśpieszają proces wdrażania i upraszczają automatyczne testy, dzięki czemu można zoptymalizować średnie wykorzystanie urządzeń. SDN z kolei pozwala na automatyczne modyfikowanie sieci i zwiększanie lub optymalizowanie możliwości jej obsługi. W ten sposób chmurowe rozwiązania OSS zapewniają płynny proces dostarczania usług.


Chmurowe platformy BSS/OSS wykorzystują te same podstawowe procesy i funkcje działające w oparciu o standaryzację i możliwość wielokrotnego wykorzystania, ale z nieco dostosowanymi konfiguracjami. Efektem tego jest mniejsza liczba błędów, obniżone nakłady pracy i niższe koszty. Dzięki zastosowaniu ustandaryzowanego, zautomatyzowanego rozwiązania chmurowego można bardziej elastycznie zarządzać zasobami ludzkimi i delegować większą odpowiedzialność bez obniżania produktywności i opłacalności.


Przeniesienie systemów BSS/OSS do chmury pozwala dostawcom usług telekomunikacyjnych szybciej wprowadzać nowe usługi, dowolnie wdrażać usługi o wartości dodanej po jednorazowym zintegrowaniu, udostępniać najlepsze praktyki, zwiększyć możliwości obsługi i wydajność sieci oraz zredukować wydatki operacyjne.

Co myślisz o:

W jaki sposób platformy BSS/OSS w chmurze zoptymalizują sieć

0.0
zagłosuj!
głos oddany!
Reklama
-->