Kody do Far Cry

Opublikował: kareel
Dodano: 25 sierpnia 2009

Komentarze: 139
Kody do Far Cry

Tagi: cheaty cheats tips & tricks kody do far cry

Kody prosto z tropikalnej wyspy.
God Mode

Aby włączyć nieśmiertelność i inne kody, wejdź do folderu z grą i znajdź plik devmode.lua, edytuj go najlepiej w notatniku (notatnik > otwórz) i podmień jego zawartość tekstem znajdującym się poniżej:


cl_display_hud = 1
cl_drunken_cam = 0
ThirdPersonView = 0
--p_model = "objects/characters/pmodels/hero/hero.cgf"
--Input:BindCommandToKey(#Movie:StopAllCutScenes(),"F7",1);
--Input:BindCommandToKey("SkipCutScene","F7",1);
-- Developer Cheat keys ---
--- non standard key bindings ---
-- Please NEWER use F9,F10 keys (reserved for debug purposes) (Vlad)
--Input:BindCommandToKey("#SwitchCameraMode()","f1",1);
-- Input:BindCommandToKey("#r_GetScreenShot=1","f12",1); -- this is now bindable
Input:BindCommandToKey("#ToggleAIInfo()","f11",1);
--Input:BindCommandToKey("#ToggleScreenshotMode()","f11",1);
Input:BindCommandToKey("#ToggleNewDesignerMode(10,15,0)","f4",1);
-- to be removed
Input:BindCommandToKey("#GotoNextSpawnpoint()","f2",1);
Input:BindCommandToKey("#MoreAmmo()","o",1);
Input:BindCommandToKey("#AllWeapons()","p",1);
Input:BindAction("SAVEPOS", "f9", "default");
Input:BindAction("LOADPOS", "f10", "default");
Input:BindCommandToKey("#ToggleNewDesignerMode(40,120,1)","f3",1);
Input:BindCommandToKey("#System:ShowDebugger();", "f8", 1);
-- to be removed
-- removed
--Input:BindCommandToKey("#Game.Save()","insert",1);
--Input:BindCommandToKey("#Game.Load()","home",1);
Input:BindCommandToKey("#DefaultSpeed()","f5",1);
Input:BindCommandToKey("#DecreseSpeed()","-",1);
Input:BindCommandToKey("#IncreseSpeed()","=",1);
--Input:BindCommandToKey("#p_single_step_mode=1-p_single_step_mode","[",1);
--Input:BindCommandToKey("#p_do_step=1","]",1);
--Input:BindCommandToKey("#TCM()",".",1);
--Input:BindCommandToKey("#e_hires_screenshoot=4","f10",1);
-- removed
--- temp variables for functions below ---
prev_speed_walk=p_speed_walk;
prev_speed_run=p_speed_run;
prev_speed_walk2=p_speed_walk;
prev_speed_run2=p_speed_run;
default_speed_walk=p_speed_walk;
default_speed_run=p_speed_run;
screenshotmode=0;
function ToggleAIInfo()
if (not aiinfo) then
aiinfo=1;
else
aiinfo=1-aiinfo;
end
if (aiinfo==1) then
ai_debugdraw=1;
ai_drawplayernode=1;
ai_area_info=1;
else
ai_debugdraw=0;
ai_drawplayernode=0;
ai_area_info=0;
end
end
function GotoNextSpawnpoint()
Hud:AddMessage("[NEXT]: next spawn point");
local pt;
pt=Server:GetNextRespawnPoint();
if(not pt)then -- last respawn point or there are no respawn points
pt=Server:GetFirstRespawnPoint(); -- try to get the first one
end
if(pt)then -- if there is one
Game:ForceEntitiesToSleep();
_localplayer:SetPos(pt);
_localplayer:SetAngles({ x = pt.xA, y = pt.yA, z = pt.zA });
end
end
function SetPlayerPos()
local p=_localplayer
p:SetPos({x=100,y=100,z=300});
end
-- replacement for ToggleSuperDesignerMode() and ToggleDesignerMode()
--
-- USAGE:
-- deactivate designer mode: (nil,nil,0)
-- old super designer mode (with collision): (40,120,1)
-- old designer mode (without collision): (10,15,0)
-- change values: call with (nil,nil,0) then with the new values (0.., 0.., 0/1)
--
function ToggleNewDesignerMode( speedwalk, speedrun, withcollide )
if(SuperDesignerMode_Save1~=nil or speedwalk==nil) then
Hud:AddMessage("[CHEAT]: Designer fly mode OFF");
p_speed_walk = SuperDesignerMode_Save1;
p_speed_run = SuperDesignerMode_Save2;
_localplayer.DynProp.gravity = SuperDesignerMode_Save3;
_localplayer.DynProp.inertia = SuperDesignerMode_Save4;
_localplayer.DynProp.swimming_gravity = SuperDesignerMode_Save5;
_localplayer.DynProp.swimming_inertia = SuperDesignerMode_Save6;
_localplayer.DynProp.air_control = SuperDesignerMode_Save7;
_localplayer.cnt:SetDynamicsProperties( _localplayer.DynProp );
SuperDesignerMode_Save1=nil;
-- activate collision, parameter is 0 or 1
_localplayer:ActivatePhysics(1);
else
Hud:AddMessage("[CHEAT]: Designer fly mode ON");
SuperDesignerMode_Save1 = p_speed_walk;
SuperDesignerMode_Save2 = p_speed_run;
SuperDesignerMode_Save3 = _localplayer.DynProp.gravity;
SuperDesignerMode_Save4 = _localplayer.DynProp.inertia;
SuperDesignerMode_Save5 = _localplayer.DynProp.swimming_gravity;
SuperDesignerMode_Save6 = _localplayer.DynProp.swimming_inertia;
SuperDesignerMode_Save7 = _localplayer.DynProp.air_control;
p_speed_walk = speedwalk;
p_speed_run = speedrun;
_localplayer.DynProp.gravity=0.0;
_localplayer.DynProp.inertia=0.0;
_localplayer.DynProp.swimming_gravity=0.0;
_localplayer.DynProp.swimming_inertia=0.0;
_localplayer.DynProp.air_control=1.0;
_localplayer.cnt:SetDynamicsProperties( _localplayer.DynProp );
-- deactivate collision, parameter is 0 or 1
_localplayer:ActivatePhysics(withcollide);
end
end
function ToggleScreenshotMode()
if(screenshotmode~=0) then
System:LogToConsole("SCREENSHOTMODE OFF-->SWITCH TO NORMAL");
screenshotmode=0;
hud_crosshair = "1"
cl_display_hud = "1"
r_NoDrawNear = "0"
ai_ignoreplayer = "0"
ai_soundperception = "1"
r_DisplayInfo = "1"
else
System:LogToConsole("SCREENSHOTMODE ON");
screenshotmode=1;
hud_crosshair = "0"
cl_display_hud = "0"
r_NoDrawNear = "1"
ai_ignoreplayer = "1"
ai_soundperception = "0"
r_DisplayInfo = "0"
end
end
function DecreseSpeed()
if tonumber(p_speed_walk)>5 then
p_speed_walk=p_speed_walk-5;
p_speed_run=p_speed_run-5;
System:LogToConsole("Decresed player speed by 5");
else
System:LogToConsole("You can not go any slower!");
end
end
function IncreseSpeed()
if tonumber(p_speed_walk)<500 then
p_speed_walk=p_speed_walk+5;
p_speed_run=p_speed_run+5;
System:LogToConsole("Incresed player speed by 5");
else
System:LogToConsole("You can not go any faster!");
end
end
function DefaultSpeed()
p_speed_walk=default_speed_walk;
p_speed_run=default_speed_run;
System:LogToConsole("Player speed reset");
end
function TeleportToSpawn(n)
local player = _localplayer;
local pos = Server:GetRespawnPoint("Respawn"..n);
if pos then
player:SetPos(pos);
player:SetAngles({ x = pos.xA, y = pos.yA, z = pos.zA });
end
end
-- Give the player the passed weapon, load it if neccesary
function AddWeapon(Name)
Game:AddWeapon(Name)
for i, CurWeapon in WeaponClassesEx do
if (i == Name) then
_localplayer.cnt:MakeWeaponAvailable(CurWeapon.id);
end
end
end
function MoreAmmo()
if _localplayer then
_localplayer.cnt.ammo=999;
Hud:AddMessage("[CHEAT]: Give 999 ammo");
System:LogToConsole("01CHEAT: Give 999 ammo");
else
Hud:AddMessage("[CHEAT]: no ammo today");
end
end
function AllWeapons()
AddWeapon("AG36");
AddWeapon("Falcon");
AddWeapon("SniperRifle");
AddWeapon("MP5");
AddWeapon("RL");
AddWeapon("Shotgun");
AddWeapon("OICW");
AddWeapon("P90");
AddWeapon("M4");
_localplayer.cnt:GiveBinoculars(1);
_localplayer.cnt:GiveFlashLight(1);
Hud:AddMessage("[CHEAT]: Give all weapons");
System:LogToConsole("01CHEAT: Give All weapons");
end
function ToggleGod()
if (not god) then
god=1;
else
god=1-god;
end
if (god==1) then
System:LogToConsole("God-Mode ON");
else
System:LogToConsole("God-Mode OFF");
end
end
Input:BindCommandToKey("#ToggleGod()","backspace",1);Zapisz devmode.lua i uruchom grę z parametrem –devmode. Teraz klawisze:
 
F1 – zmienia widok z trybu FPP na TPP
F2 – przenosi nas do następnego punktu zapisu
F4 – przenikanie przez ściany (drugie wpisanie anuluje efekt)
F5 – normalna prędkość gry
=  - zwiększa prędkość gry
-  - zmniejsza prędkość gry
F9  - szybki zapis
F10 – szybkie wczytanie
O-  daje 999 sztuk amunicji
- wszystkie bronie
BackSpace – nieśmiertelność

Zmiana poziomu.

Po przerobieniu pliku devmode.lua możemy użyć też klawisza tylda ~ aby przywołać konsolę, w której możemy wpisujemy komendę >map x<, przenoszącą nas do innego poziomu. W miejsce „x” należy wpisać nazwę mapy, do której chcemy się teleportować. Oto cała lista:

    * archive level : \map archive
    * boat level: \map boat
    * bunker level: \map bunker
    * carrier level: \map carrier
    * catacombs level: \map catacombs
    * control level: \map control
    * cooler level: \map cooler
    * dam level: \map dam
    * factory level: \map factory
    * fort level: \map fort
    * pier level: \map pier
    * rebellion level: \map rebellion
    * regulator level: \map regulator
    * research level: \map research
    * river level: \map river
    * steam level: \map steam
    * swamp level: \map swamp
    * training level: \map training
    * treehouse level: \map treehouse
    * volcano level: \map volcano

Udanej zabawy!
Skomentuj!

Komentarz został zapisany pomyślnie.

Komentarze

 • co za dzieci ja przeszlem na max poziomie calego far cry 1 niemiaem zadnych klopotów z całą grą 0 kodów
  erago2 stycznia 2011
  co za dzieci ja przeszlem na max poziomie calego far cry 1 niemiaem zadnych klopotów z całą grą 0 kodów
 • żadne kody nie działaja , do bani z tym
  morix31 grudnia 2010
  żadne kody nie działaja , do bani z tym
 • mi to nie działa cienkie jajco z tego
  kiepski28 grudnia 2010
  mi to nie działa cienkie jajco z tego
 • Kurwa to nie działa !!!!
  Pimpek15 grudnia 2010
  Kurwa to nie działa !!!!
 • JA TO SIĘ ROBI
  GOKART5 grudnia 2010
  JA TO SIĘ ROBI
 • far cry1 is spoko ale no games on far cry2
  marakasowe gacie21 listopada 2010
  far cry1 is spoko ale no games on far cry2
 • MI TYLKO DZIALAJA MAPY A GOD NIE .ROBIE ROBIE I NIC WIEC GUWNO.
  MATRIX18 listopada 2010
  MI TYLKO DZIALAJA MAPY A GOD NIE .ROBIE ROBIE I NIC WIEC GUWNO.
 • mi kurwa działa f1 a inne kurwa nie działają
  maciek far cry ku...16 listopada 2010
  mi kurwa działa f1 a inne kurwa nie działają
 • to debilne kody od 2 dni sie z nimi mecze i gowno mam to samo co komandosxD
  lamus14 listopada 2010
  to debilne kody od 2 dni sie z nimi mecze i gowno mam to samo co komandosxD
 • XxXfranXxX28 sierpnia 2010 mojemu koledze te kody działają ale mi nie bo jak podmieniam z DevMode.lua i usuwam tamtą zawartość i wklejam tą to pisze takie coś:"D:/Program Files/Kolekcja Klasyki/Far Cry/DevMode.lua.upewnij sie, czy ścieżka i nazwa pliku są poprawne."i co mam zrobić? niech ktoś mi pomoże!!!!!!!!!mam to samo... co mam zrobić?! please help!!!
  jumper13 listopada 2010
  XxXfranXxX28 sierpnia 2010 mojemu koledze te kody działają ale mi nie bo jak podmieniam z DevMode.lua i usuwam tamtą zawartość i wklejam tą to pisze takie coś:"D:/Program Files/Kolekcja Klasyki/Far Cry/DevMode.lua.upewnij sie, czy ścieżka i nazwa pliku są poprawne."i co mam zrobić? niech ktoś mi pomoże!!!!!!!!!mam to samo... co mam zrobić?! please help!!!
Co myślisz o:

Kody do Far Cry

7.0
zagłosuj!
głos oddany!
Reklama